Ministerie van Financiën: Fiscale beleidsagenda 2019
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
A & P
Wekelijks Vaknieuws
Financiële Planning, Wft & Pensioen
6 juni 2019 | Online lezen
Financiële Planning
Ministerie van Financiën: Fiscale beleidsagenda 2019
In de Fiscale beleidsagenda 2019 is onder andere het volgende opgenomen.
Het kabinet wil het voor startups en scale-ups aantrekkelijker maken om hun werknemers in aandelenopties te betalen. De belastingheffing in de huidige regeling vindt plaats op het moment dat de aandelenoptie wordt uitgeoefend, terwijl er sprake kan zijn van incourante aandelen en er ook niet altijd liquide middelen zijn om de belastingheffing te voldoen.

Financiële Planning  |  Dagnieuws
Hof Amsterdam: Door stamrecht-bv uitlenen van middelen aan DGA leidt tot afkoop stamrecht
Hof Amsterdam heeft op 31 januari 2019 uitspraak gedaan of het door een stamrecht-bv aan de DGA uitlenen van de aanwezige middelen een afkoop van het stamrecht tot gevolg heeft. Belanghebbende is een in 2011 opgerichte stamrecht-bv. 
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Bezwaar tegen WOZ-aanslag na overlijden
Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat ook één van de erfgenamen op eigen titel bezwaar mag indienen tegen een WOZ-beschikking met betrekking tot de woning van de overledene. De WOZ-waarde speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van veel wetgeving.
Financiële Planning  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Hof Amsterdam: Winkeldeel woon-werkpand is ter beschikking gesteld
Hof Amsterdam heeft op 16 april 2019 uitspraak gedaan of een door de echtgenote in haar onderneming gebruikt winkelgedeelte van een gezamenlijk woon-winkelpand box 1-vermogen of box 3-vermogen is.
Financiële Planning  |  Dagnieuws  
Verzamelbesluit lijfrenten geactualiseerd
Dit bericht betreft een attendering inzake de publicatie van het verzamelbesluit lijfrenten. Gisteren was het een feit: de publicatie van het lang verwachte verzamelbesluit lijfrenten! Het laatste grote verzamelbesluit lijfrenten dateerde uit 2012. De hoogste tijd voor een flinke actualisatieronde.
Financiële Planning  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Al het Financiële Planningsnieuws

FinSourceOne Journaal (Mei - Juni 2019)
De familiehypotheek wint meer en meer aan populariteit. In dit FinSouceOne journaal gaan wij in op de aandachtspunten waar u als adviseur op moet letten voor wat betreft de leen-schenkingsovereenkomst en geven wij onder andere antwoord op de vraag: Wat is nu een marktconforme rente?

Evenementen
PE-Masterclasses
Diverse locaties | Diverse data | 13.00 - 17.00 uur
Examentrainingen Wft PE (inclusief data najaar 2019)
Diverse locaties | Diverse data | 09.30 - 12.30 uur
Wft PE Examens
30 locaties | Diverse data | Diverse tijden
Bijzondere Examens
30 locaties | Diverse data | Diverse tijden
Wft Initieel examens
30 locaties | Diverse data | Diverse tijden
Software Praktijktrainingen (kosteloos)
Diverse locaties | Diverse data | 09.30 - 12.30 uur of 13.30 - 16.30 uur
Online Software Demo's (kosteloos)
Online | Diverse data | 09.00 - 09.45 uur of 10.00 - 10.45 uur

Toekomst­voorzieningen / Pensioen
Principe Pensioenakkoord gepresenteerd
Op 5 juni 2019 is een principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel gepresenteerd. Alle betrokken partijen: kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties en de Sociaal-Economische Raad (SER) zijn positief, al geeft de FNV nog niet van een principeakkoord te willen spreken. 
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Ministerraad akkoord met wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021
De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021. Op basis van dit wetsvoorstel moet de verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden, worden gemoderniseerd.
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Geboren in 2019 dan AOW op 75-jarige leeftijd
Wie in 2019 wordt geboren zal naar berekeningen van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (Nidi) pas op 75-jarige leeftijd in aanmerking komen voor een AOW-uitkeringen, althans als de huidige regels worden toegepast.
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Afkoop alimentatie & verrekening pensioen mag nu ook in bancaire variant
Dit bericht beschrijft een van de goedkeuringen uit het op 31 mei 2019 gepubliceerde lijfrentebesluit. Op 31 mei 2019 is het verzamelbesluit lijfrenten in geactualiseerde vorm gepubliceerd in de Staatscourant. Het laatste grote verzamelbesluit lijfrenten dateerde uit 2012. De hoogste tijd voor een actualisatieslag.
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Recht op bijzonder partnerpensioen voor ex-samenwoners?
Een vraag waar Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich recentelijk over moest buigen. Wat was er aan de hand? Appellante heeft in de periode 1974 – 2003 samengewoond met een deelnemer aan de Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek in liquidatie, verder te noemen het pensioenfonds.
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Al het Pensioennieuws

Facebook   Twitter   Homepage
 
Akkermans & Partners
Koningshoeven 63
5018 AA Tilburg
 
Contact
013 542 74 00
Contactformulier
 
Wijzigen
Gegevens wijzigen
Afmelden