Hof Arnhem-Leeuwarden: Limited is een aantal jaar in Nederland gevestigd
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
A & P
Wekelijks Vaknieuws
Financiële Planning, Wft & Pensioen
29 mei 2019 | Online lezen
Financiële Planning
Hof Arnhem-Leeuwarden: Limited is een aantal jaar in Nederland gevestigd
Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 mei 2019 uitspraak gedaan of een limited belastingplichtig is in Nederland. Belanghebbende is een limited opgericht naar het recht van Gibraltar. A is de DGA van belanghebbende.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Hof Arnhem-Leeuwarden: Inkomensverlies door verkoop onderneming is niet verwijtbaar
Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 19 mei 2019 uitspraak gedaan of inkomensverlies door verkoop van de onderneming verwijtbaar is. Partijen zijn gescheiden. De man heeft zijn eenmanszaak overgedragen aan een werknemer en is vervolgens voor 20 uur per week in dienst getreden bij de overgedragen onderneming.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Box 3-heffing bij verplicht sparen voor onderhoud appartement
De minister van Binnenlandse zaken beantwoord mede namens de staatssecretaris van Financiën Kamervragen over verplicht sparen voor onderhoud appartementen en de box 3 heffing.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
AFM: FSC onderschrijft relevantie klimaatrisico's en pleit voor tijdige voorbereiding op nieuwe rentebenchmarks
In de vergadering van 15 mei 2019 heeft het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) gesproken over klimaatrisico’s voor de financiële sector en heeft het FSC stilgestaan bij de herziening van rentebenchmarks en de actuele risico’s voor de financiële stabiliteit.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Hoge Raad: Door inspecteur gehanteerde rekenmethodiek KIA is niet juist
De Hoge Raad heeft op 24 mei 2019 uitspraak gedaan of de door de inspecteur gehanteerde methodiek voor de berekening van de KIA in de situatie van een samenwerkingsverband juist is. Belanghebbende participeert met vijf andere maten in een maatschap. 
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Al het Financiële Planningsnieuws

FinSourceOne Journaal (Mei - Juni 2019)
De familiehypotheek wint meer en meer aan populariteit. In dit FinSouceOne journaal gaan wij in op de aandachtspunten waar u als adviseur op moet letten voor wat betreft de leen-schenkingsovereenkomst en geven wij onder andere antwoord op de vraag: Wat is nu een marktconforme rente?

Evenementen
PE-Masterclasses
Diverse locaties | Diverse data | 13.00 - 17.00 uur
Examentrainingen Wft PE
Diverse locaties | Diverse data | 09.30 - 12.30 uur
Wft PE Examens
30 locaties | Diverse data | Diverse tijden
Wft Initieel examens
30 locaties | Diverse data | Diverse tijden
Software Praktijktrainingen (kosteloos)
Diverse locaties | Diverse data | 09.30 - 12.30 uur of 13.30 - 16.30 uur
Online Software Demo's (kosteloos)
Online | Diverse data | 09.00 - 09.45 uur of 10.00 - 10.45 uur

Toekomst­voorzieningen / Pensioen
Pensioenakkoord in zicht na tijdelijke bevriezing AOW-leeftijd?
Het lijkt erop dat het kabinet bereid is de hoogte van de AOW-leeftijd tijdelijk te bevriezen en ook het eerder stoppen met werken te faciliteren voor werknemers werkzaam in de zware beroepen. Dat blijkt uit een interview met Martin Visser van De Financiële Telegraaf-redactie.  
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Stakingen voor een beter pensioen en bevriezing AOW-leeftijd
In diverse media is gewaarschuwd voor de landelijke staking in het openvaar vervoer voor een beter pensioen. Nagenoeg het gehele openbaar vervoer, spoor- stad- en streekvervoer gaat op dinsdag 28 mei 2019 plat.
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Uitleganimatie werking pensioenstelsel Ministerie SZW
Waarom werken werkgevers, werknemers en overheid aan een nieuw pensioenstelsel? Om deze vraag te beantwoorden heeft het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZW) een uitleganimatie online gezet. Er wordt uitleg gegeven over de werking van het pensioenstelsel en waarom vernieuwing nodig is.
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Internetconsultatie herziening detacheringsrichtlijn
Het ministerie van SZW heeft op 20 mei 2019 het conceptwetsvoorstel met betrekking tot implementatie herziene detacheringsrichtlijn ter internetconsultatie gepubliceerd. Hierin wordt ook aandacht besteed aan aanvullende pensioenen in de tweede pijler.
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Genietingsmoment nabetaalde AOW-uitkering
Rechtbank Den Haag oordeelt dat een nabetaalde AOW-uitkering als belastbaar inkomen meetelt in het jaar van ontvangst en niet in de jaren waarover de nabetaling plaats vond. Het feitelijke en fiscale genietingsmoment van inkomsten kan op twee verschillende tijdstippen liggen.
Pensioen  |  Dagnieuws 
Al het Pensioennieuws

Facebook   Twitter   Homepage
 
Akkermans & Partners
Koningshoeven 63
5018 AA Tilburg
 
Contact
013 542 74 00
Contactformulier
 
Wijzigen
Gegevens wijzigen
Afmelden