Hof Arnhem-Leeuwarden: Aftrek fictieve huurvergoeding voor gebruik box 3-pand is niet toegestaan
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
A & P
Wekelijks Vaknieuws
Financiële Planning, Wft & Pensioen
23 mei 2019 | Online lezen
Financiële Planning
Hof Arnhem-Leeuwarden: Aftrek fictieve huurvergoeding voor gebruik box 3-pand is niet toegestaan
Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14 mei 2019 uitspraak gedaan of de aftrek van een fictieve huurvergoeding als kosten van de onderneming is toegestaan. 
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Kifid: Bank heeft zich schuldig gemaakt aan overkreditering
Het Kifid heeft op 6 mei 2019 uitspraak gedaan of een bank zich schuldig heeft gemaakt aan overkreditering. Belanghebbende en zijn toenmalige vriendin hebben voor de financiering van hun gezamenlijke woning een hypothecaire geldlening afgesloten. 
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Rechtbank Noord-Nederland: Beroep op tijdelijke verruimde schenkvrijstelling is niet mogelijk
Rechtbank Noord-Nederland heeft op 13 november 2018 (publicatie 14 mei 2019) uitspraak gedaan of voor een in 2014 ontvangen schenking beroep kan worden gedaan op de eenmalige verruimde vrijstelling schenkbelasting voor schenking van een eigen woning.
Financiële Planning  |  Dagnieuws  
Belastingdienst: Het 'Handboek Ondernemen 2019' is gepubliceerd
Op 7 mei 2019 heeft de Belastingdienst het ‘Handboek Ondernemen 2019’ gepubliceerd. Het handboek is bestemd voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming drijft, en die daarbij zelf (deels) zijn administratie doet.  
Financiële Planning  |  Dagnieuws  
Inkomsten uit PGB ex-echtgenote
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur aannemelijk maakt dat belastingplichtige inkomsten genoot uit het Persoonsgebonden budget van diens inmiddels ex-echtgenote. Een belastingplichtige was in een belastingjaar nog getrouwd en in dat jaar ontving diens in middels ex-echtgenote een persoonsgebonden budget. 
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Al het Financiële Planningsnieuws

FinSourceOne Journaal (april 2019)
Sinds 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Niet langer is ‘algehele gemeenschap van goederen’ de wettelijk basis, maar de ‘beperkte gemeenschap’! Dit heeft geleid tot nieuwe regels die zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. In dit FinSourceOne journaal gaan we op deze nieuwe regels én de verdere gevolgen hiervan in.

Evenementen
PE-Karavaan
Diverse locaties | Diverse data | 15.30 - 18.00 uur
PE-Masterclasses
Diverse locaties | Diverse data | 13.00 - 17.00 uur
Examentrainingen Wft PE
Diverse locaties | Diverse data | 09.30 - 12.30 uur
Wft PE Examens
30 locaties | Diverse data | Diverse tijden
Bijzondere Examens
30 locaties | Diverse data | Diverse tijden
Wft Initieel examens
30 locaties | Diverse data | Diverse tijden
Software Praktijktrainingen (kosteloos)
Diverse locaties | Diverse data | 09.30 - 12.30 uur of 13.30 - 16.30 uur
Online Software Demo's (kosteloos)
Online | Diverse data | 09.00 - 09.45 uur of 10.00 - 10.45 uur

Toekomst­voorzieningen / Pensioen
Vaststelling tijdstip af te storten pensioen en rentevergoeding
Partijen hebben samen met hun financieel adviseurs overeenstemming bereikt over de waardering van het aandeel van de vrouw in de gezamenlijke pensioenrechten. Deze waarde bedraagt per 1 oktober 2018 een bedrag van € 490.000. 
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Reikwijdte zorgplicht en schadevergoeding
De geschillencommissie van het Kifid heeft op 10 mei 2019 een uitspraak gedaan over een tweetal kwesties bij een beschikbare premieregeling op basis van beleggingen.  De uitspraak is op 17 mei jl. gepubliceerd..
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
AFM: Meer flexibiliteit pensioenstelsel
AFM-bestuurder Jos Heuvelman heeft zich in een speech op 14 mei jl. uitgesproken over de toekomst van ons pensioenstelsel. Daarin kwam naar voren dat de AFM zich uitspreekt voor meer flexibiliteit, zowel binnen het stelsel als van het stelsel als zodanig.
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Onderscheid WGA- en IVA-deelnemers is geen verboden discriminatie
Deelnemers met een WIA-uitkering behorend tot een van beide groepen hebben op grond van het pensioenreglement recht op een WIA-aanvulling van het fonds. Deelnemers met een IVA-uitkering hebben voor een periode van drie jaar recht op een WIA-aanvulling.
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Al het Pensioennieuws

Facebook   Twitter   Homepage
 
Akkermans & Partners
Koningshoeven 63
5018 AA Tilburg
 
Contact
013 542 74 00
Contactformulier
 
Wijzigen
Gegevens wijzigen
Afmelden