Eerste Kamer: Wet spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
A & P
Wekelijks Vaknieuws
Financiële Planning, Wft & Pensioen
16 mei 2019 | Online lezen
Financiële Planning
Hoge Raad: Voorziening met betrekking tot hoofdelijke aansprakelijkheid mag worden gevormd
Belanghebbende houdt alle aandelen in een dochtervennootschap. Aan de dochtervennootschap is door de bank een krediet verstrekt. In een aanvullende overeenkomst met de bank heeft belanghebbende voor dit krediet hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaard. 
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Rechtbank Noord-Holland: Huurrecht is geen (verplichte) ondernemingsvorm
Belanghebbende drijft een eenmanszaak vanuit zijn huurwoning. Bij de bepaling van de winst over 2014 houdt hij rekening met € 731 aan huisvestingskosten bestaande uit de kosten van gas, water en licht.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Uitkeringen uit arbeidsongeschiktheidsverzekering behoren tot box 1-inkomen
Dit bericht betreft een samenvatting van een hofuitspraak. Op 19 april 2019 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan (BK 18/00826) in een zaak waarbij ingeschil was of de uitkeringen uit een periodiek uitkerende arbeidsongeschiktheidsverzekering terecht tot het belastbare inkomen uit werk en woning in box 1 zijn gerekend.
Financiële Planning  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Rechtbank Zeeland-West-Brabant: lening is tbs-vordering
Belanghebbende is DGA. Zijn bv houdt indirect 80% van de aandelen B BV. Deze bv heeft een 30%-belang in C II BV. B BV draagt een deel van dit belang over aan belanghebbende en zijn twee kinderen. 
Financiële Planning  |  Dagnieuws  
Hoge Raad: Artikel 1:87 BW niet analoog van toepassing bij samenwoning zonder huwelijk
Partijen hebben gedurende een periode met elkaar samengewoond in een woning die eigendom van de man is. Er was geen samenlevingsovereenkomst. De kosten van de verbouwing van de woning zijn betaald door de vrouw of – uit hoofde van geldlening dan wel schenking aan de vrouw – door haar moeder.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Al het Financiële Planningsnieuws

FinSourceOne Journaal (april 2019)
Sinds 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Niet langer is ‘algehele gemeenschap van goederen’ de wettelijk basis, maar de ‘beperkte gemeenschap’! Dit heeft geleid tot nieuwe regels die zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. In dit FinSourceOne journaal gaan we op deze nieuwe regels én de verdere gevolgen hiervan in.

Evenementen
PE-Karavaan
Diverse locaties | Diverse data | 15.30 - 18.00 uur
PE-Masterclasses
Diverse locaties | Diverse data | 13.00 - 17.00 uur
Examentrainingen Wft PE
Diverse locaties | Diverse data | 09.30 - 12.30 uur
Wft PE Examens
30 locaties | Diverse data | Diverse tijden
Bijzondere Examens
30 locaties | Diverse data | Diverse tijden
Wft Initieel examens
30 locaties | Diverse data | Diverse tijden
Software Praktijktrainingen (kosteloos)
Diverse locaties | Diverse data | 09.30 - 12.30 uur of 13.30 - 16.30 uur
Online Software Demo's (kosteloos)
Online | Diverse data | 09.00 - 09.45 uur of 10.00 - 10.45 uur

Toekomst­voorzieningen / Pensioen
Oprenting Oudedagsverplichting (ODV) geactualiseerd
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 14 mei 2019 een nieuwe versie de systematiek voor de oprenting van de Oudedagsverplichting (ODV) in het kader van de Wet uitfasering PEB gepubliceerd (V&A 17-027). 
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Beantwoording vragen duurzaam beleggen pensioenfondsen
Minister Koolmees van SZW heeft op 13 mei 2019 vragen van Kamerlid  Van Weyenberg (D66) beantwoord over bereidheid van deelnemers om in te leveren voor duurzaam beleggen. De minister vindt het positief dat veel deelnemers duurzaam beleggen belangrijk vinden.
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
AOW-leeftijd hoeft niet verder omhoog
Volgens hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit Tilburg, Harrie Verbon hoeft de AOW-leeftijd niet omhoog.In diverse kranten (AD, Brabants Dagblad) was afgelopen zaterdag (11 mei 2019) te lezen dat het probleem van de noodzakelijk stijgende AOW-leeftijd om de AOW-uitkeringen betaalbaar te houden, schromelijk wordt overdreven.
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Ombudsman: Klachtenregeling pensioenen moet beter
De Ombudsman, of eigenlijk Ombudsvrouw, Pensioenen, Henriëtte de Lange, heeft geconstateerd dat de klachtenprocedure bij pensioenuitvoerders onvoldoende is.
Daartoe werd op 140 websites van pensioenuitvoerders (verzekeraars, pensioenfondsen en PPI’s) gezocht naar de klachtenprocedure en een verwijzing naar de Ombudsman Pensioenen.
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaknieuws
FNV stelt ultimatum Pensioenakkoord
Vicevoorzitter van de FNV, Tuur Elzinga, heeft in de Telegraaf van 13 mei 2019 aangegeven dat het Kabinet nog tot 1 juli 2019 (7 weken) de tijd heeft de AOW-leeftijd voorlopig op 66 jaar en 4 maanden te bevriezen.
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Al het Pensioennieuws

Facebook   Twitter   Homepage
 
Akkermans & Partners
Koningshoeven 63
5018 AA Tilburg
 
Contact
013 542 74 00
Contactformulier
 
Wijzigen
Gegevens wijzigen
Afmelden