Eerste Kamer: Wet spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
A & P
Wekelijks Vaknieuws
Financiële Planning, Wft & Pensioen
30 april 2019 | Online lezen
Financiële Planning
Eerste Kamer: Wet spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid. Dit voorstel wijzigt de Wet vennootschapsbelasting en de Wet dividendbelasting in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale eenheid als gevolg van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (HvJ) van 22 februari 2018.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Hof Den Haag: Betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar als onderhoudsverplichting
Belanghebbende en haar ex-partner hebben in 2007 een eigen woning gekocht. De ex-partner heeft de woning op 1 mei 2012 verlaten. Het geregistreerd partnerschap van belanghebbende is in 2014 ontbonden. Er bestond geen gemeenschap van goederen.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Slapend dienstverband door ziekte; wel of geen transitievergoeding?
Dit bericht betreft een korte samenvatting van 2 uitspraken van rechtbanken in vergelijkbare zaken. Zoals het er nu naar uitziet zal de Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid van 11 juli 2018 (Stb. 2018, 234; Wet compensatie transitievergoedingen) op 1 april 2020 in werking treden.
Financiële Planning  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Kifid: Adviseur is tekortgeschoten in zorgplicht inzake KEW’s
Dit bericht betreft een samenvatting van een (bindende) tussenuitspraak van het Kifid
Na advies en bemiddeling van Hypotheek Visie hebben een klant en zijn partner in 2002 een hypothecaire geldlening afgesloten bij Woonfonds.

Financiële Planning  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Rechtbank Den Haag: Van testament afwijkende verdeling leidt tot toepassing artikel 10 SW
De vader van belanghebbende is in 1991 overleden. De nalatenschap is op grond van het testament geheel toebedeeld aan de moeder waardoor belanghebbende een onderbedelingsvordering heeft gekregen.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Al het Financiële Planningsnieuws

FinSourceOne Journaal (april 2019)
Sinds 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Niet langer is ‘algehele gemeenschap van goederen’ de wettelijk basis, maar de ‘beperkte gemeenschap’! Dit heeft geleid tot nieuwe regels die zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. In dit FinSourceOne journaal gaan we op deze nieuwe regels én de verdere gevolgen hiervan in.

Evenementen
FP Karavaan
Diverse locaties | Diverse data | 15.30 - 18.00 uur
PE-Masterclasses
Diverse locaties | Diverse data | 13.00 - 17.00 uur
Examentrainingen Wft PE
Diverse locaties | Diverse data | 09.30 - 12.30 uur
Wft PE Examens
30 locaties | Diverse data | Diverse tijden
Wft Initieel examens
30 locaties | Diverse data | Diverse tijden
Software Praktijktrainingen (kosteloos)
Diverse locaties | Diverse data | 09.30 - 12.30 uur of 13.30 - 16.30 uur
Online Software Demo's (kosteloos)
Online | Diverse data | 09.00 - 09.45 uur of 10.00 - 10.45 uur

Toekomst­voorzieningen / Pensioen
Concept UPO-modellen 2020 gepubliceerd
De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben op 9 april 2019 de concepten voor de UPO-modellen 2020 en de daarbij behorende handleiding gepubliceerd.
Pensioen  |  Dagnieuws
Revisierente bij afkoop van Brede Herwaarderingslijfrente terecht berekend
Dit bericht betreft een samenvatting van een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Op 6 maart 2019 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan (kenmerk BRE 17/5920) in een zaak waarbij in geschil was of bij de afkoop van een lijfrente terecht revisierente in rekening is gebracht.
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Verzamelbrief pensioenonderwerpen 2019
Op 24 april 2019 heeft minister Koolmees van SZW de Verzamelbrief pensioenonderwerpen naar de Tweede Kamer gestuurd.
Pensioen  |  Dagnieuws
Wetsvoorstel ter voorkoming van pensioenkortingen in de stijgers
De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 april 2019 een verslag gepubliceerd over het voorliggend initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Smeulders en Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn.
Pensioen  |  Dagnieuws
Organisaties gepensioneerden zeggen vertrouwen op in pensioenonderhandelaars
Op 25 april 2019 hebben de organisaties van gepensioneerden, KNVG en de NVOG, in brieven aan de de minister van SZW, de werkgevers- en de werknemersorganisaties aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in de pensioenonderhandelaars.
Pensioen  |  Dagnieuws
Al het Pensioennieuws

Facebook   Twitter   Homepage
 
Akkermans & Partners
Koningshoeven 63
5018 AA Tilburg
 
Contact
013 542 74 00
Contactformulier
 
Wijzigen
Gegevens wijzigen
Afmelden