Hof Arnhem-Leeuwarden: Ab-houder mag verlies op lening aan bv aftrekken
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
A & P
Wekelijks Vaknieuws
Financiële Planning, Wft & Pensioen
18 april 2019 | Online lezen
Financiële Planning
Hof Arnhem-Leeuwarden: Ab-houder mag verlies op lening aan bv aftrekken
Belanghebbende heeft een bedrag van € 50.000 aan B BV geleend. De bv van belanghebbende bezit 80,2% van de aandelen B BV.
B BV is failliet verklaard. In geschil is of belanghebbende het verlies op de lening mag aftrekken als negatief resultaat uit overige werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.92 Wet IB 2001.

Financiële Planning  |  Dagnieuws
Kifid: Bank heeft bij informeren over aanwenden lijfrentekapitaal zorgplicht geschonden
Eind 2010 valt voor belanghebbende een lijfrentekapitaal vrij. Het beschikbare bedrag is € 20.315. Begin 2011 stort belanghebbende na overleg met de bank het bedrag op een geblokkeerde spaarrekening bestemd voor pensioenaanvulling.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Ouderschapsverlof
Momenteel hebben Nederlandse ouders recht op 6 maanden onbetaald ouderschapsverlof. Het Europees Parlement heeft een richtlijn aangenomen van 2 maanden betaald verlof voor beide ouders. De regels moeten binnen 3 jaar worden opgenomen in de nationale wetgeving. De hoogte van de toeslag mag het land zelf bepalen, maar moet op een ‘adequaat niveau’ zijn.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Rechtbank Den Haag: Een LLP is fiscaal een niet-transparant lichaam
Belanghebbende heeft een Limited Liability Partnership (LLP) opgericht naar het recht van het Verenigd Koninkrijk. Belanghebbende participeert voor 80% in de LLP.
In geschil is of de LLP voor de Nederlandse belastingheffing als een transparant lichaam kwalificeert.

Financiële Planning  |  Dagnieuws
Hof Den Haag: Verhoging hypotheek door man na einde samenwonen komt ten laste van de man
Partijen hebben samengewoond. Zij hebben een woning in mede-eigendom. De man verhoogt na uiteengaan de hypothecaire geldlening met € 20.000. Daardoor is de overwaarde bij verkoop (na aflossing) € 20.000 lager uitgevallen.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Al het Financiële Planningsnieuws

FinSourceOne Journaal (april 2019)
Sinds 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Niet langer is ‘algehele gemeenschap van goederen’ de wettelijk basis, maar de ‘beperkte gemeenschap’! Dit heeft geleid tot nieuwe regels die zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. In dit FinSourceOne journaal gaan we op deze nieuwe regels én de verdere gevolgen hiervan in.

Evenementen
PE-Masterclasses
Diverse locaties | Diverse data | 13.00 - 17.00 uur
FP Karavaan
Diverse locaties | Diverse data | 15.30 - 18.00 uur
Examentrainingen Wft PE
Diverse locaties | Diverse data | 09.30 - 12.30 uur
Wft PE Examens
30 locaties | Diverse data | Diverse tijden
Wft Initieel examens
30 locaties | Diverse data | Diverse tijden
Software Praktijktrainingen (kosteloos)
Diverse locaties | Diverse data | 09.30 - 12.30 uur of 13.30 - 16.30 uur
Online Software Demo's (kosteloos)
Online | Diverse data | 09.00 - 09.45 uur of 10.00 - 10.45 uur

Toekomst­voorzieningen / Pensioen
Reactie vragen Eerlijk Pensioenlabel
Minister Koolmees van SZW heeft op 16 april jl. mede namens zijn collega’s van Financiën en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, vragen beantwoord over het Eerlijk Pensioenlabel.
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Nieuwe Handreiking inhaal/inkoop 11 april 2019
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 11 april 2019 een geactualiseerde Handreiking inhaal en inkoop van pensioen gepubliceerd.
Deze nieuwe handreiking vervangt de handreiking van 9 juli 2014, die op haar beurt de vervanger was van de op 29 mei 2007 voor het eerst gepubliceerde handreiking.

Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Is inhaalindexatie van pensioen mogelijk?
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 11 april 2019 een Vraag en Antwoord gepubliceerd over de inhaal van indexaties bij pensioenfondsen.
In pensioenregelingen van pensioenfondsen is de indexatie veelal voorwaardelijk vormgegeven. 

Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Verbond van Verzekeraars en Variabele pensioenen
Het Verbond van Verzekeraars heeft op 10 april 2019 een position paper over de toekomst van de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) gepubliceerd.
Daarin wordt aangegeven dat verzekeraars de informatieverstrekking met betrekking tot het variabel pensioen verder willen uniformeren om ervoor te zorgen dat flexibele pensioenen eenvoudiger toegankelijk en beter vergelijkbaar worden voor grotere groepen deelnemers.

Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Onderzoek: keuzevrijheid bij pensioen
Op 11 april jl. heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de resultaten van haar onderzoek naar keuzevrijheid bij pensioen gepubliceerd.
Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers niet altijd juiste keuzes maken als het gaat om variabele pensioenproducten.

Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Al het Pensioennieuws

Facebook   Twitter   Homepage
 
Akkermans & Partners
Koningshoeven 63
5018 AA Tilburg
 
Contact
013 542 74 00
Contactformulier
 
Wijzigen
Gegevens wijzigen
Afmelden