Tussenpersoon moet betalen voor geleden schade na ondeugdelijk hersteladvies
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
A & P
Wekelijks Vaknieuws
Financiële Planning, Wft & Pensioen
4 april 2019 | Online lezen
Financiële Planning
Tussenpersoon moet betalen voor geleden schade na ondeugdelijk hersteladvies
Dit bericht betreft een samenvatting van een behandeling van een klacht door het Kifid. In 2015 heeft een consument een klacht ingediend tegen een tussenpersoon over hersteladvisering naar aanleiding van een in 2005 gesloten beleggingsverzekering (Swiss Life Beleg-Spaarplan).
Financiële Planning  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Hof Arnhem-Leeuwarden: Niet meewerken aan verkoop woning leidt tot betalen schadevergoeding
Partijen zijn gescheiden. Hierbij zijn zij overeengekomen hun vermogen te verrekenen alsof zij in gemeenschap van goederen gehuwd zijn geweest. Partijen zijn verder overeengekomen dat de vrouw, die nog in de voormalige echtelijke woning woont, deze verkoopt. Dit heeft zij echter niet gedaan. 
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Ministerie van Financiën: Uitwerking verbeteropties giftenaftrek en de ANBI-regeling
Naar aanleiding van evaluaties van de giftenaftrek en van de praktijk rond ANBI’s en SBBI’s doet de Staatssecretaris van Financiën in een brief van 28 maart 2019 zestien verbetervoorstellen om te komen tot minder complexiteit en een betere uitvoerbaarheid.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Schenking aan echtgenote geen nakoming natuurlijke verbintenis
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat het krijgen van de onverdeelde helft van het recht van erfpacht op een registergoed een schenking is, omdat geen sprake is van het voldaan hebben aan een natuurlijke verbintenis.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Hof Den Bosch: Niet-inbare vordering ontstaan uit afkoop stamrecht is niet aftrekbaar
Belanghebbende en zijn bv hebben in 2000 een stamrechtovereenkomst, als bedoeld in artikel 11 lid 1 letter e Wet LB (oud), gesloten. In december 2014 heeft de bv haar stamrechtverplichting afgekocht.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Hof Den Bosch: Afschrijvingsduur zonnepaneleninstallatie is 20 jaar
Belanghebbende heeft de boekwinst op (onder andere) de verkoop van melkquota aan een herinvesteringsreserve (HIR) gedoteerd. In 2013 heeft hij een zonnepaneleninstallatie aangeschaft.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Al het Financiële Planningsnieuws

FinSourceOne Journaal (maart 2019)
Dit keer staat het FinSourceOne Journaal in het teken van Exchange Traded Funds (ETF’s). Binnen beschikbare premieregelingen wordt steeds vaker belegd in ETF’s. Uiteraard is dit van invloed op de hoogte van het pensioen van uw cliënt. Maar wat zijn de voor- en nadelen hiervan? En hoe kan ik mijn cliënt het best informeren en/of adviseren in het kader van vermogensopbouw? In de vorm van vrij vermogen of in de vorm van pensioen? In deze video hierover meer.

Evenementen
PE-Masterclasses
Diverse locaties  |  Diverse data  |  13.00 - 17.00 uur
Examentrainingen Wft PE
Diverse locaties  |  Diverse data  |  09.30 - 12.30 uur
Wft PE Examens
30 locaties |  Diverse data  |  Diverse tijden
Wft Initieel examens
30 locaties |  Diverse data  |  Diverse tijden
Software Praktijktrainingen (kosteloos)
Diverse locaties  |  Diverse data  |  09.30 - 12.30 uur of 13.30 - 16.30 uur
Online Software Demo's (kosteloos)
Online  |  Diverse data  |  09.00 - 09.45 uur of 10.00 - 10.45 uur

Toekomst­voorzieningen / Pensioen
Begrip reguliere jaarloon bij toetsing RVU
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft het begrip reguliere jaarloon voor de toetsing van een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) nader verduidelijkt.
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend bij pensioen/lijfrente in eigen beheer ‘geactualiseerd’
Het Centraal Aanspreekpunt heeft V&A 12-008, inzake de vraag of het terugbetalen van aandelenkapitaal dan wel het uitkeren van dividend fiscale gevolgen kan hebben voor in eigen beheer gehouden aanspraak op pensioen, loonstamrecht of een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV).
Pensioen  |  Dagnieuws
Benaderde Marktwaarde Methode ‘geactualiseerd’
Het Centraal Aanspreekpunt heeft V&A 13-006 inzake de Benaderde Marktwaarde Methode van 27 november 2013 aangepast.
Pensioen  |  Dagnieuws
Besluit waarderingsaspecten pensioenen en lijfrenten geactualiseerd
Op 1 april jl. is het geactualiseerde besluit inzake waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten in eigen beheer geactualiseerd.
Pensioen  |  Dagnieuws
Bevoegdheid Kantonrechter
Kan een vordering van ruim € 100.000 uit hoofde van onrechtmatige daad, tóch binnen het bereik van de ‘pensioenbevoegdheidsbepaling’ van art. 216 Pensioenwet vallen? 
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Duitse mini jobs
Werknemers met een Duitse mini jobs zijn verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen.
Pensioen  |  Dagnieuws
Al het Pensioennieuws

Facebook   Twitter   Homepage
 
Akkermans & Partners
Koningshoeven 63
5018 AA Tilburg
 
Contact
013 542 74 00
Contactformulier
 
Wijzigen
Gegevens wijzigen
Afmelden