Rechtbank Gelderland: DGA’s zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
A & P
Wekelijks Vaknieuws
Financiële Planning, Wft & Pensioen
28 maart 2019 | Online lezen
Financiële Planning
Rechtbank Gelderland: DGA’s zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen
De aandelen van belanghebbende worden gehouden door vier bv’s in de verhouding 22%, 26%, 26% en 26%. Met deze bv’s zijn managementovereenkomsten afgesloten op grond waarvan de DGA’s van deze bv’s belanghebbende in de praktijk besturen.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Kifid: Voortzetting lopend adviestraject na overlijden echtgenoot is niet in strijd met zorgplicht
In 2016 heeft belanghebbende met haar echtgenoot bij een adviseur een ‘Opdrachtbevestiging Hypotheekadvies en bemiddeling’ getekend voor de wijziging van hun levenhypotheek. Haar echtgenoot is begin 2017 echter overleden.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Recht op alimentatie na klikken bij werkgever van ex
Rechtbank Den Haag oordeelt dat het recht op alimentatie niet verloren gaat na het doorsturen van belastende e-mail aan de werkgever van de alimentatieplichtige.
De alimentatieplicht is gebaseerd op de tijdens en na het huwelijk aanwezige lotsverbondenheid.

Financiële Planning  |  Dagnieuws
Hof Arnhem-Leeuwarden: Schenkingstraditie aangezien 3 jaar is geschonken
Rechthebbende is onder bewind gesteld. Een zoon en een dochter zijn bewindvoerder.
De kantonrechter heeft geen toestemming verleend voor de in 2015 tot en met 2017 door de rechthebbende gedane schenkingen van in totaal € 48.053.

Financiële Planning  |  Dagnieuws
AFM: Boete voor aanbieden obligaties Zonneperceel zonder prospectus
In 2016 zijn verschillende ondernemingen opgericht die in Nederland gronden aankochten waarop zonneparken (weilanden met zonnepanelen) worden gerealiseerd. Onder de naam Zonneperceel zijn door de verschillende ondernemingen obligaties van € 1.000 of € 2.500 per stuk aangeboden.
Financiële Planning  |  Dagnieuws
Transitievergoeding
De Regeling compensatie transitievergoeding is onlangs definitief geworden.
De Regeling compensatie transitievergoeding, die onlangs is gepubliceerd in de Staatscourant, is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling voor werkgevers is opgenomen.

Financiële Planning  |  Dagnieuws
Al het Financiële Planningsnieuws

FinSourceOne Journaal (Maart 2019) 
Dit keer staat het FinSourceOne Journaal in het teken van Exchange Traded Funds (ETF’s). Binnen beschikbare premieregelingen wordt steeds vaker belegd in ETF’s. Uiteraard is dit van invloed op de hoogte van het pensioen van uw cliënt. Maar wat zijn de voor- en nadelen hiervan? En hoe kan ik mijn cliënt het best informeren en/of adviseren in het kader van vermogensopbouw? In de vorm van vrij vermogen of in de vorm van pensioen? In deze video hierover meer.

Evenementen
PE-Masterclasses
Diverse locaties| diverse data | 13.00 - 17.00 uur
Examentrainingen Wft PE
Diverse locaties | diverse data | 09.30 - 12.30 uur
Wft PE examens
30 locaties | diverse data | diverse tijden
Wft Initieel examens
30 locaties |diverse data | diverse tijden 
Software Praktijktrainingen (Free)
Diverse locaties | diverse data | 09.30 - 12.30 uur of 13.30 - 16.30 uur
Online Software Demo's (Free)
Online | diverse data | 09.30 - 09.45 uur of 10.00 - 10.45 uur
On demand Webinars (Free)
Online | diverse onderwerpen | PE-punten

Toekomst­voorzieningen / Pensioen
Juridische afdwingbaarheid Uniform Pensioen Overzicht (UPO)
Op 6 maart 2019 heeft Tweede Kamerlid Omtzigt van het CDA de regering verzocht binnen een halfjaar een voorstel uit te werken waardoor deelnemers rechtszekerheid kunnen krijgen van hun pensioenfonds over aanspraken en uitgekeerde pensioenbedragen zo nodig daarvoor een wetswijziging voor te stellen.
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Verjaringscomplicaties pensioenaanspraken
Appellant in de procedure in hoger beroep (hierna: de werknemer) is in 1974, in de functie van boekhouder, in loondienst getreden bij ‘Brouwers Limonadefabriek’, een drankengroothandel. Vanaf februari 1979, derhalve 5 jaar later, is hij - in de vorm van een middelloonregeling - gaan deelnemen aan de pensioenregeling van de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Drankenindustrie.
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Nieuwe actiedag pensioenen 29 mei 2019
Er komt mogelijk een nieuwe landelijke actiedag pensioenen als de politiek niet aan de eisen van de vakbonden tegemoetkomt. De vorige actiedag, 18 maart jl., werd voortijdig afgebroken wegens de tragische gebeurtenissen in Utrecht.
Pensioen  |  Dagnieuws
Herstellen Wft-adviesbevoegdheid vanaf 1 april 2019
Een Wft erkend Financieel Adviseur moet zijn adviesbevoegdheid onderhouden door het periodiek afleggen van PE-examens met betrekking tot zijn bevoegdheid.
Deze PE-examens worden gedurende een PE-periode afgenomen.

Pensioen  |  Dagnieuws
Internetconsultatie verlenging IOW tot 2024
Op internet is het wijzigingsvoorstel van de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) gepubliceerd. Het kabinet wil de IOW verlengen tot 1 januari 2024 en de leeftijdsgrens vaststellen op 60 jaar en 4 maanden.
Pensioen  |  Dagnieuws  |  Vaktechniek
Advies Raad van State wetsvoorstel pensioenkortingen
Op 31 januari 2019 heeft de Raad van State (RvS) een advies uitgebracht over het wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Van Rooijen (50PLUS), inzake het voorkomen van pensioentekorten. De RvS vindt het voorstel betreffende het opschuiven van de termijn waarbinnen een verbetering van de beleidsdekkingsgraad moet zijn bereikt met 2 jaar niet verantwoord.
Pensioen  |  Dagnieuws
Al het Pensioennieuws

Facebook   Twitter   Homepage
 
Akkermans & Partners
Koningshoeven 63
5018 AA Tilburg
 
Contact
013 542 74 00
Contactformulier
 
Wijzigen
Gegevens wijzigen
Afmelden