Kifid: Adviesrapport is onvoldoende, adviseur heeft zorgplicht geschonden
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
A & P
Wekelijks Vaknieuws
Financiële Planning, Wft & Pensioen
21 maart 2019 | Online lezen

Financiële Planning
    
Kifid: Adviesrapport is onvoldoende, adviseur heeft zorgplicht geschonden
Belanghebbende heeft ter financiering van een appartement bij een bank een hypothecaire geldlening afgesloten. De lening betreft twee delen: een deel is een bankspaarhypotheek en het andere deel is een aflossingsvrije hypotheek.
 
Financiële Planning | Dagnieuws   
     
 
  
Ministerie van Financiën: Geen verhoging overdrachtsbelasting voor woningen die beleggingsobject zijn
De Staatssecretaris van Financiën heeft in een brief antwoord gegeven op vragen van de Tweede Kamer over de fiscale behandeling van woningen als beleggingsobject.
Financiële Planning | Dagnieuws 
  

Hof Den Haag: Achteraf opgestelde rittenregistratie inzake auto van de zaak voldoet niet
Belanghebbende is directeur. Hij krijgt van zijn werkgever de beschikking over een auto. Belanghebbende heeft echter geen rittenregistratie bijgehouden.
Financiële Planning | Dagnieuws 


No-riskpolis
Als de werkgever als eigenrisicodrager Ziektewet een ziekmelding in de Verzuimmelder doet, moet dit correct gebeuren. Dit is nodig om het UWV in staat te stellen de ziekmelding op de juiste manier te verwerken.
Financiële Planning | Dagnieuws


Kifid: Verzekeraar is niet toerekenbaar tekortgeschoten bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst

Belanghebbende wil zijn aflopende lijfrenteverzekering schenken aan zijn dochters, met als bedoeling dat de dochters de ingehouden loonheffing kunnen terugvorderen bij de belastingdienst. 
Financiële Planning | Dagnieuws  
  

 Al het Financieel Planningsnieuws


FinSourceOne Journaal (Maart 2019)

Dit keer staat het FinSourceOne Journaal in het teken van Exchange Traded Funds (ETF’s).
Binnen beschikbare premieregelingen wordt steeds vaker belegd in ETF’s. Uiteraard is dit van invloed op de hoogte van het pensioen van uw cliënt. Maar wat zijn de voor- en nadelen hiervan? En hoe kan ik mijn cliënt het best informeren en/of adviseren in het kader van vermogensopbouw? In de vorm van vrij vermogen of in de vorm van pensioen? In deze video hierover meer.Evenementen
 
PE-Masterclasses
Diverse locaties| diverse data |  13.00 - 17.00 uur

Examentrainingen Wft PE
Diverse locaties | diverse data  |  09.30 - 12.30 uur

Wft PE examens
30 locaties | diverse data | diverse tijden

Wft Initieel examens

30 locaties |diverse data | diverse tijden 

Software Praktijktrainingen (Free)
Diverse locaties | diverse data  |  09.30 - 12.30 uur of 13.30 - 16.30 uur

Online Software Demo's (Free)
Online | diverse data | 09.30 - 09.45 uur of 10.00 - 10.45 uur

On demand Webinars (Free)
Online | diverse onderwerpen | PE-punten
 


Toekomstvoorzieningen/Pensioen
    
In loonstamrecht gestorte ontslagvergoeding kwalificeert niet als pensioen
Dit bericht betreft een samenvatting van een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
Op 9 november 2018 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan in een zaak (AWB 16/8490) waarbij in geschil was of door de uitkerende verzekeraar terecht loonheffing is ingehouden op de uitkeringen uit een loonstamrecht.
  

Pensioen | Dagnieuws | Vaktechniek
     
 
    
Motie ter voorkoming pensioenkortingen
De landelijke actiedag van de vakbonden met als thema “Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen”, heeft vele duizenden mensen in heel het land op de been gebracht.
Naar aanleiding daarvan heeft Tweede Kamerlid Van Rooijen (50PLUS) op 19 maart jl. een motie ingediend om pensioenkortingen te voorkomen.
  

Pensioen | Dagnieuws | Vaktechniek
     
   
Initiatiefwetsvoorstel ter voorkoming pensioenkortingen
Op 18 maart jl. hebben de Kamerleden Paul Smeulders (GroenLinks) en Martin van Rooijen (50PLUS) aangekondigd gezamenlijk een initiatiefwet in te dienen, die pensioenkortingen moet voorkomen.
Pensioen | Dagnieuws 
 
 
Leemte in de vaststellingsovereenkomst?
Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of een werknemer ondanks de inhoud van de vaststellingsovereenkomst toch aanspraak kan maken op een aanvullende vergoeding. Wat was er precies aan de hand?
Pensioen | Dagnieuws | Vaktechniek
 
  
Loonstamrechtvrijstelling niet van toepassing op schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag
Dit bericht betreft een samenvatting van een arrest van de Hoge Raad.
Op 8 maart 2019 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen (nr. 17/005027) in een zaak waarin de A-G van de Hoge Raad op 29 november 2018 reeds een conclusie heeft genomen.

Pensioen | Dagnieuws | Vaktechniek

Al het PensioennieuwsFacebook   Twitter   Homepage
 
Akkermans & Partners
Koningshoeven 63
5018 AA Tilburg
 
Contact
013 542 74 00
Contactformulier
 
Wijzigen
Gegevens wijzigen
Afmelden