Rechtbank Den Haag: Bv mag geen voorziening voor claim ontslagen bestuurder dochter-bv vormen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
A & P
Wekelijks Vaknieuws
Financiële Planning, Wft & Pensioen
14 maart 2019 | Online lezen

Financiële Planning
    
Rechtbank Den Haag: BV mag geen voorziening voor claim ontslagen bestuurder dochter-bv vormen
Belanghebbende vormt een fiscale eenheid met een dochter-bv, die in 2011 haar bestuurder heeft ontslagen. Deze is het daar niet mee eens en eist onder meer doorbetaling van zijn loon tot aan de datum van rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 
Financiële Planning | Dagnieuws   
     
 
  
Rechtbank Gelderland: Inkomsten werkzaamheden participanten coöperatie zijn loon en geen winst
Belanghebbende en zijn echtgenote hebben een coöperatie opgericht. Zij zijn ook de enige leden van de coöperatie, ieder voor 50%. Belanghebbende ontvangt van de coöperatie inkomsten voor verrichte werkzaamheden.
Financiële Planning | Dagnieuws 
  

Rechtbank Zeeland-West-Brabant: Ab-houder is ‘kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’
Belanghebbende woont in België in een eigen woning. Hij ontvangt dividend en gebruikelijk loon van een in Nederland gevestigde bv waarin hij een aanmerkelijk belang heeft. In Nederland is dividendbelasting ingehouden en in België is het nettodividend belast met federale belasting.
Financiële Planning | Dagnieuws 


Verjaring vordering uit ouderlijk boedelverdelingstestament
Het kan voorkomen dat nog geruime tijd nadat men dacht de erfenis te hebben afgewikkeld er zich alsnog erfgenamen melden. In een uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland gebeurt dit pas na 18 jaar.
Financiële Planning | Dagnieuws


Waardering aandelen bij echtscheiding
Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat voor de waardering van de aandelen bij echtscheiding voor de helft met het nominale aanmerkelijk belangtarief gerekend moet worden en voor de andere helft met een contant gemaakt belastingtarief.
Financiële Planning | Dagnieuws


De ins en outs van Exchange Traded Funds (ETF’s)

Dit artikel is onderdeel van het FinSourceOne Journaal Maart 2019. 
Financiële Planning | Dagnieuws | Vaktechniek   
  

 Al het Financieel Planningsnieuws


FinSourceOne Journaal (Maart 2019)

Dit keer staat het FinSourceOne Journaal in het teken van Exchange Traded Funds (ETF’s).
Binnen beschikbare premieregelingen wordt steeds vaker belegd in ETF’s. Uiteraard is dit van invloed op de hoogte van het pensioen van uw cliënt. Maar wat zijn de voor- en nadelen hiervan? En hoe kan ik mijn cliënt het best informeren en/of adviseren in het kader van vermogensopbouw? In de vorm van vrij vermogen of in de vorm van pensioen? In deze video hierover meer.Evenementen
 
PE-Masterclasses
Diverse locaties| diverse data |  13.00 - 17.00 uur

Examentrainingen Wft PE
Diverse locaties | diverse data  |  09.30 - 12.30 uur

Software Praktijktrainingen (Free)
Diverse locaties | diverse data  |  09.30 - 12.30 uur of 13.30 - 16.30 uur

Online Software Demo's (Free)
Online | diverse data | 09.30 - 09.45 uur of 10.00 - 10.45 uur
 
On demand Webinars (Free)
Online | diverse onderwerpen | PE-punten
 


Toekomstvoorzieningen/Pensioen
    
Minister Koolmees gaat aan de slag met de vernieuwing van het pensioenstelsel!
In zijn Kabinetsbrief van 1 februari heeft Minister Koolmees zijn plannen ontvouwd voor de vernieuwing van het pensioenstelsel.  

Pensioen | Dagnieuws 
     
 
    
UPO, afdwingbare pensioenrechten en rechtszekerheid
Naar aanleiding van de berichten dat het ABP, na foute berekeningen van de SVB, € 3 miljoen aan te veel uitgekeerd pensioen ging terugvorderen, heeft Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid namens het CDA op 6 maart 2019 een motie ingediend.  
Pensioen | Dagnieuws | Vaktechniek
     
   
Uitwerking varianten t.b.v. pensioenakkoord
Op 6 maart 2019 vond het Algemeen Overleg over diverse pensioenonderwerpen in de Tweede Kamer plaats. Tijdens dit overleg werden verschillende moties ingediend.
Pensioen | Dagnieuws 
 
 
Diverse moties pensioenonderwerpen aangenomen en verworpen
Op 6 maart 2019 vond het Algemeen Overleg over diverse pensioenonderwerpen in de Tweede Kamer plaats. Tijdens dit overleg werden verschillende moties ingediend.
Pensioen | Dagnieuws | Vaktechniek
 
  
SER komt met handreiking pensioen voor kleine werkgevers
De Sociaal Economische Raad heeft een handreiking voor kleine werkgevers gepubliceerd, waarin wordt uitgelegd welke communicatiemomenten over pensioen er zijn, door wie en met wie.
Pensioen | Dagnieuws

Al het PensioennieuwsFacebook   Twitter   Homepage
 
Akkermans & Partners
Koningshoeven 63
5018 AA Tilburg
 
Contact
013 542 74 00
Contactformulier
 
Wijzigen
Gegevens wijzigen
Afmelden