Kifid: Bank mocht ervenrekening deblokkeren
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
A & P
Wekelijks Vaknieuws
Financiële Planning, Wft & Pensioen
7 maart 2019 | Online lezen

Financiële Planning
    
Kifid: Bank mocht ervenrekening deblokkeren
De moeder van belanghebbende is in 2012 overleden. De bankrekening van de moeder wordt een ervenrekening. In een verklaring van erfrecht is door belanghebbende een beperkte volmacht aan haar zwager (hierna: de gevolmachtigde) verleend.  
Financiële Planning | Dagnieuws 
    
    
Hof Amsterdam: Geen reden voor matiging boete bij niet-afname woning
Belanghebbende heeft een overeenkomst met financieringsvoorbehoud gesloten met betrekking tot de koop van een woning. De boete bedraagt 10% indien belanghebbende de woning niet kan afnemen.
 
Financiële Planning | Dagnieuws   
     
 
  
Kifid: Niet kunnen beleggen in een bepaald fonds is niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid
Belanghebbende belegt bij een bank op basis van een execution only dienstverlening. Hierbij verwerkt de bank de door belanghebbende gegeven orders voor diens rekening en risico. Van toepassing zijn ‘Algemene Voorwaarden Beleggen’.
Financiële Planning | Dagnieuws 
  

Rekenhulp Revisierente bij afloop lijfrenten in 2019 online!
Dit bericht betreft een signaal inzake de actualisatie van de Rekenhulp Revisierente van de Belastingdienst. De aangiftecampagne rond de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2018 is op 1 maart 2019 van start gegaan.
Financiële Planning | Dagnieuws | Vaktechniek


Conceptbesluit premiedifferentiatie
Dit besluit wijzigt het Besluit Wfsv naar aanleiding van de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) in de Wet arbeidsmarkt in balans. Daarin wijzigt de financiering van de Werkloosheidswet (WW) door de WW premie te differentiëren naar de aard van het contract. 
Financiële Planning | Dagnieuws    
  

 Al het Financieel Planningsnieuws


FinSourceOne Journaal 

Dit keer staat het FinSourceOne Journaal in het teken van het totaaladvies. Er wordt ingegaan op vragen als: Hoe kun je een klant helpen om zijn persoonlijke en zakelijke doelstellingen te realiseren? En welke slimme financiële beslissingen kun je nemen om een klant meer winst te laten maken? Zeker interessant om te bekijken! Voor de volledige versie klik hier.Evenementen
 
PE Masterclasses
Diverse locaties| diverse data |  13.00 - 17.00 uur

Examentrainingen Wft PE
Diverse locaties | diverse data  |  09.30 - 12.30 uur

Software Praktijktrainingen (Free)
Diverse locaties | diverse data  |  09.30 - 12.30 uur of 13.30 - 16.30 uur

Online Software Demo's (Free)
Online | diverse data | 09.30 - 09.45 uur of 10.00 - 10.45 uur
 
On demand Webinars (Free)
Online | diverse onderwerpen | PE-punten
 


Toekomstvoorzieningen/Pensioen
    
Meldingsplicht pensioenfondsen bij uitbesteding werkzaamheden
Op grond van de Pensioenwet (PW) en de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn pensioenfondsen en PPI’s verplicht om het uitbesteden van werkzaamheden aan een derde tijdig bij De Nederlandsche Bank (DNB) te melden.  

Pensioen | Dagnieuws 
     
 
    
De Nederlandsche Bank publiceert Guidance eigenrisicobeoordeling
Op grond van IORP II is een nieuw instrument: de eigenrisicobeoordeling geïntroduceerd, dat een integrale analyse en beoordeling geeft van de risico’s waaraan een pensioenfonds of PPI is of kan worden blootgesteld.  
Pensioen | Dagnieuws 
     
   
Publicatie regeling compensatie transitievergoeding
Dit bericht betreft een signalering van een publicatie in de Staatscourant.
Op 20 juli 2018 is de Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2018, 234).

Pensioen | Dagnieuws | Vaktechniek
 
 
Gepensioneerden willen meepraten over pensioenakkoord
Op 27 februari jl. hebben de koepelorganisaties, de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), een persbericht gelanceerd, waarin ze aangeven vanaf 1 maart 2019 tot aan de Provinciale Statenverkiezingen (20 maart 2019) een intensieve radiocampagne te (gaan) voeren.
Pensioen | Dagnieuws 
 
  
Reikwijdte huwelijkse voorwaarden vóór inwerkingtreding WVPS
In deze zaak gaat het om de reikwijdte van huwelijkse voorwaarden daterend van vóór de inwerkingtreding van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding in 2016.
Partijen zijn op 1 november 1985 gehuwd op huwelijkse voorwaarden.

Pensioen | Dagnieuws | Vaktechniek

Al het PensioennieuwsFacebook   Twitter   Homepage
 
Akkermans & Partners
Koningshoeven 63
5018 AA Tilburg
 
Contact
013 542 74 00
Contactformulier
 
Wijzigen
Gegevens wijzigen
Afmelden