Kifid: Bank hoeft klant niet te faciliteren om de hypotheekrente vooruit te betalen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
A & P
Wekelijks Vaknieuws
Financiële Planning, Wft & Pensioen
28 februari 2019 | Online lezen

Financiële Planning
    
Kifid: Bank hoeft klant niet te faciliteren om de hypotheekrente vooruit te betalen
Belanghebbende heeft een hypothecaire geldleningsovereenkomst gesloten met een bank, waarbij belanghebbende zich heeft verplicht maandelijks achteraf de rente te betalen.  
Financiële Planning | Dagnieuws 
    
    
Rechtbank Noord-Holland: Gebruikelijkloonregeling geldt voor zes vennootschappen
Belanghebbende is belastingadviseur. Via verschillende vennootschappen in Nederland en in het buitenland geeft hij klanten advies en verricht hij boekhoudkundige werkzaamheden voor klanten.
 
Financiële Planning | Dagnieuws   
     
 
  
Regeling zorgverzekeringswet gerepareerd voor ontslagstamrechten
Dit bericht betreft een samenvatting van een wijziging in de Regeling zorgverzekeringswet.
In artikel 42, lid 2 Zorgverzekeringswet (Zvw) is bepaald dat de inhoudingsplichtige een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (werkgeversheffing) is verschuldigd over het door hem verstrekte loon overeenkomstig de Wet LB 1964.

Financiële Planning | Dagnieuws | Vaktechniek
  

Hof Arnhem-Leeuwarden: Stempelbeschikkingen betekenen nog geen schenkingstraditie
Een dochter is in 2009 door de rechtbank tot bewindvoerder van haar vader benoemd. Deze dochter heeft de kantonrechter in het verleden meermalen verzocht om machtiging voor het doen van een schenking uit het vermogen van vader aan haar en aan haar zus tot het jaarlijks fiscaal vrijgestelde bedrag.
Financiële Planning | Dagnieuws


Participatie in Filmfonds geen bron van inkomen
Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat een participatie in een Filmfonds geen bron van inkomen vormt vanwege de te verwachten rendementen. 
Financiële Planning | Dagnieuws 
  
   
Betaalde belastingen niet aftrekbaar als gift
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat betaalde lagere belastingen niet aftrekbaar zijn als gift voor de inkomstenbelasting. Een belastingplichtige trekt betaalde belastingen en heffingen gekregen van lagere overheden af als betaalde gift.
Financiële Planning | Dagnieuws


Recht op beneficiaire aanvaarding nalatenschap verspeeld
Rechtbank Overijssel oordeelt dat de erfgenamen de bescherming van de beneficiaire aanvaarding verspeeld hebben doordat ze de overige erfgenamen van de nalatenschap door hun handelen benadeelden. 
Financiële Planning | Dagnieuws    
  

 Al het Financieel Planningsnieuws


FinSourceOne Journaal (Februari 2019)

Dit keer staat het FinSourceOne Journaal in het teken van het totaaladvies. Er wordt ingegaan op vragen als: Hoe kun je een klant helpen om zijn persoonlijke en zakelijke doelstellingen te realiseren? En welke slimme financiële beslissingen kun je nemen om een klant meer winst te laten maken? Zeker interessant om te bekijken! Voor de volledige versie klik hier.Evenementen
 
PE Masterclasses
Diverse locaties| diverse data |  13.00 - 17.00 uur

Examentrainingen Wft PE
Diverse locaties | diverse data  |  09.30 - 12.30 uur

Software Praktijktrainingen (Free)
Diverse locaties | diverse data  |  09.30 - 12.30 uur of 13.30 - 16.30 uur

Online Software Demo's (Free)
Online | diverse data | 09.30 - 09.45 uur of 10.00 - 10.45 uur
 
On demand Webinars (Free)
Online | diverse onderwerpen | PE-punten
 


Toekomstvoorzieningen/Pensioen
    
Overzicht verantwoord beleggen gepubliceerd
De Pensioenfederatie heeft op haar website het Overzicht verantwoord beleggen gepubliceerd.
Met dit overzicht wil de Pensioenfederatie inzicht geven in het omvangrijke en snelgroeiende wet- en regelgeving, platformen, samenwerkingsverbanden, tools, initiatieven en doelen rond verantwoord beleggen ten aanzien van pensioenen.
  

Pensioen | Dagnieuws 
     
 
    
Bouw Europees Pensioenregister van start
Steeds meer mensen werken voor een bepaalde periode in het buitenland. De arbeidsmarkt wordt steeds internationaler en mobieler. Dit heeft ook gevolgen voor het pensioen. Werken in het buitenland impliceert dat je vaak je pensioen ook daar opbouwt.  
Pensioen | Dagnieuws 
     
   
Kamervragen 856.000 werknemers zonder pensioen beantwoord
Minister Koolmees heeft een aantal Kamervragen beantwoord naar aanleiding van het bericht: “856.000 Nederlanders in loondienst bouwen geen pensioen op”.
Pensioen | Dagnieuws 
 
 
Onderzoek ING sparen en pensioen
ING heeft in 15 landen, 12 Europese landen, waaronder Nederland, Turkije, Australië en de Verenigde Staten, een onderzoek gedaan naar hoe de mensen in die landen aankijken tegen sparen en pensioen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn samengebracht in het International Survey Savings.
Pensioen | Dagnieuws 
 
  
Bevriezing AOW-leeftijd heeft grote financiële gevolgen
Minister Koolmees van SZW heeft in een interview van 23 februari jl. in de Telegraaf aangegeven dat een bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar, zoals de vakbonden eisen, grote financiële gevolgen heeft.
Pensioen | Dagnieuws 

Al het PensioennieuwsFacebook   Twitter   Homepage
 
Akkermans & Partners
Koningshoeven 63
5018 AA Tilburg
 
Contact
013 542 74 00
Contactformulier
 
Wijzigen
Gegevens wijzigen
Afmelden