Hof Amsterdam: Bank heeft zorgplicht niet geschonden en niet gehandeld in strijd met gewekte verwachtingen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
A & P
Wekelijks Vaknieuws
Financiële Planning, Wft & Pensioen
15 februari 2019 | Online lezen

Financiële Planning
    
Hof Amsterdam: Bank heeft zorgplicht niet geschonden en niet gehandeld in strijd met gewekte verwachtingen
Een vof heeft al decennialang een kredietrelatie met dezelfde bank. De vof sluit 2008 af met een verlies. In 2009 krijgen de vof en de bank verschil van mening over de kredietverstrekking. 

Financiële Planning | Dagnieuws    
 
 
Hof Arnhem-Leeuwarden: Inspecteur heeft terecht geen voorkoming van dubbele belasting verleend
De echtgenoot van belanghebbende verricht werkzaamheden als internationaal financieel adviseur in veertien landen. Belanghebbende is als beherend vennoot met C een commanditaire vennootschap (cv) aangegaan.  
Financiële Planning | Dagnieuws 
    
    
Hof Den Haag: Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing op afsplitsing vastgoed
Belanghebbende is op 17 november 2015 opgericht bij akte van splitsing van A BV. Hieraan voorafgaand heeft A BV op 17 juni 2015 met Y BV een overeenkomst gesloten voor de verkoop door A BV aan Y BV van de aandelen in belanghebbende.
 
Financiële Planning | Dagnieuws   
     
 
  
Hof Arnhem-Leeuwarden: Latente aanmerkelijkbelangclaim waarderen op de contante waarde
Erflater bezit aandelen in een bv De helft van de waarde van deze aandelen valt in de nalatenschap. De echtgenote en de (klein)kinderen van de erflater zijn de erfgenamen.
Financiële Planning | Dagnieuws
  
     
Gebondenheid aan mediation zonder convenant
Rechtbank Rotterdam oordeelt dat ondanks dat een mediation zonder schriftelijk convenant geëindigd is er toch bindende afspraken zijn tussen erflater- en ex-partner.
Financiële Planning | Dagnieuws    
  

 Al het Financieel Planningsnieuws


FinSourceOne Journaal (Februari 2019)

Dit keer staat het FinSourceOne Journaal in het teken van het totaaladvies. Er wordt ingegaan op vragen als: Hoe kun je een klant helpen om zijn persoonlijke en zakelijke doelstellingen te realiseren? En welke slimme financiële beslissingen kun je nemen om een klant meer winst te laten maken? Zeker interessant om te bekijken! Voor de volledige versie klik hier.Evenementen
 
PE Masterclasses
Diverse locaties| diverse data |  13.00 - 17.00 uur

Examentrainingen Wft PE
Diverse locaties | diverse data  |  09.30 - 12.30 uur

Software Praktijktrainingen (Free)
Diverse locaties | diverse data  |  09.30 - 12.30 uur of 13.30 - 16.30 uur

Online Software Demo's (Free)
Online | diverse data | 09.30 - 09.45 uur of 10.00 - 10.45 uur
 
On demand Webinars (Free)
Online | diverse onderwerpen | PE-punten
 


Toekomstvoorzieningen/Pensioen
    
Standpunt Nederland Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct
Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de onderhandelingen over het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP). De Tweede Kamer had al eerder via een motie het kabinet per motie verzocht om zich tegen het PEPP in de derde pijler uit te spreken.  

Pensioen | Dagnieuws 
     
 
    
Werkgevers ook in voor vervolg pensioenakkoord
Nadat het kabinet, in het bijzonder minister Koolmees van SZW had aangegeven verder te willen bouwen aan een nieuw pensioenstelsel, heeft werkgeversorganisatie VNO-NCW de vakbonden opgeroepen om snel weer aan te schuiven voor pensioenonderhandelingen samen met het kabinet.  
Pensioen | Dagnieuws 
     
   
Verjaringsdiscussie bij verplichte aansluiting bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioen: nu duidelijkheid?
Er zijn in Nederland op dit moment omme nabij 70 verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen functioneel. Beknopt weergegeven houdt de verplichtstelling in dat een onderneming - in beginsel - gehouden wordt het pensioen uit te laten voeren door een van deze fondsen als de bedrijfsactiviteiten vallen onder de paraplu van de zogenoemde ‘werkingssfeerbepalingen’, zoals opgenomen in de verschillende cao’s.
Pensioen | Dagnieuws | Vaktechniek
 
 
Overschrijding wettelijke termijn bij lijfrente; geen sprake van bijzondere omstandigheden die overschrijding verschoonbaar maken
Dit bericht betreft een samenvatting van een uitspraak van een gerechtshof.
Op 16 januari 2019 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een zaak (BK 18/00577) waarbij in geschil was het antwoord op de vraag of de waarde van een lijfrenteverzekering terecht tot het belastbare inkomen uit werk en woning in box 1 is gerekend.

Pensioen | Dagnieuws | Vaktechniek
 
  
Hoge Raad: waarde loonstamrecht-aanspraak vormt loon nu aanspraak is prijsgegeven
Dit bericht betreft een samenvatting van een arrest van de Hoge Raad.
Op 8 februari 2019 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen (nr. 17/04210) in een zaak waarbij het volgende speelde.

Pensioen | Dagnieuws 

Al het PensioennieuwsFacebook   Twitter   Homepage
 
Akkermans & Partners
Koningshoeven 63
5018 AA Tilburg
 
Contact
013 542 74 00
Contactformulier
 
Wijzigen
Gegevens wijzigen
Afmelden