Geen loonstamrechtvrijstelling na doorstorten ontslagvergoeding van rekening BV naar privé
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
A & P
Wekelijks Vaknieuws
Financiële Planning, Wft & Pensioen
7 februari 2019 | Online lezen

Financiële Planning
    
Geen loonstamrechtvrijstelling na doorstorten ontslagvergoeding van rekening BV naar privé
Dit bericht betreft een samenvatting van een uitspraak van een rechtbank.
Op 16 januari 2019 heeft Rechtbank Gelderland zich uitgesproken in een zaak (AWB 18/4231) waarbij het volgende speelde. 

Financiële Planning | Dagnieuws    
 
 
Hof Den Haag: Belanghebbende mag kosten aansprakelijkheidsstelling niet aftrekken
Belanghebbende treedt in 2002 in dienst bij een bv als directeur/consultant. Hij verwerft bovendien een aandeel in deze bv. De bv gaat in 2004 echter failliet.  
Financiële Planning | Dagnieuws 
    
    
Kifid: Op grond van jaarstukken afwijzing hypotheekaanvraag valt adviseur niet aan te rekenen
Belanghebbende heeft zich tot een adviseur gewend voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening voor een aangekochte woning. Partijen zijn een opdracht voor hypotheekadvies- en bemiddeling overeengekomen, waarin is bepaald dat de adviseur een fee van € 3.240 ontvangt.
 
Financiële Planning | Dagnieuws
   
     
 
Hof Den Haag: Geen verzekeringsplicht werknemersverzekeringen na creëren managementstructuur met personal holdings

De aandelen van belanghebbende zijn sinds haar oprichting in 2001 in bezit van een holding. Twee directeuren van de holding, die sinds 2001 via een personal holding aandeelhouder zijn in de holding, zijn in 2009 in dienst getreden bij hun personal holding.
Financiële Planning | Dagnieuws     
 
 
  
Schenking vernietigbaar bij dwaling fiscale gevolgen?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een afwijking van de huwelijkse voorwaarden voor de afwikkeling van een echtscheiding alleen in uitzonderlijke gevallen op grond van de redelijkheid en billijkheid kan.
Financiële Planning | Dagnieuws
  
     
Lijfrentepremies in verleden bewust niet afgetrokken; geen verruimde saldomethode
Dit bericht betreft een samenvatting van een uitspraak van een gerechtshof.
Het Gerechtshof Amsterdam heeft zich op 1 november 2018 uitsproken in een procedure (BK 17/00375) waarbij in geschil was het antwoord op de vraag of de door Y in de periode 1995 – 2000 betaalde lijfrentepremies niet in mindering zijn gekomen op zijn onzuivere inkomen.

Financiële Planning | Dagnieuws    
  

 Al het Financieel Planningsnieuws


FinSourceOne Journaal (Januari 2019)

Het FinSourceOne Journaal staat ditmaal volledig in het teken van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2019. Zeker interessant om te bekijken! Evenementen
 
PE Masterclasses
Diverse locaties| diverse data |  13.00 - 17.00 uur

Examentrainingen Wft PE
Diverse locaties | diverse data  |  09.30 - 12.30 uur

Software Praktijktrainingen (Free)
Diverse locaties | diverse data  |  09.30 - 12.30 uur of 13.30 - 16.30 uur

Online Software Demo's (Free)
Online | diverse data | 09.30 - 09.45 uur of 10.00 - 10.45 uur
 
On demand Webinars (Free)
Online | diverse onderwerpen | PE-punten
 


Toekomstvoorzieningen/Pensioen
    
Reactie vakbonden op stappenplan vernieuwing pensioenstelsel
De vakbonden FNV, CNV en VCP hebben teleurgesteld gereageerd op de brief van het kabinet, waarin aan de hand van een 10-puntenplan wordt geschetst hoe het kabinet tot een pensioenstelsel wil komen.  

Pensioen | Dagnieuws 
     
 
    
Vernieuwing pensioenstelsel
Minister Koolmees van SZW heeft op 1 februari 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stappen die het kabinet de komende periode zal (gaan) zetten om tot een nieuw pensioenstelsel te komen.  
Pensioen | Dagnieuws 
     
   
Kabinet houdt vast aan regels Financieel Toetsingskader
Op 1 februari 2019 heeft minister Koolmees van SZW een aantal vragen beantwoord over de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. De minister geeft aan dat de overgang naar een nieuw pensioenstelsel in combinatie met het afschaffen van de doorsneepremiesystematiek evenwichtig moet zijn voor alle deelnemers.
Pensioen | Dagnieuws  
 
 
Beschikbare premieregeling of streefregeling
Werkgever verzaakt aanpassing van de pensioenregeling in 2004 in verband met de wijziging van de Witteveen-wetgeving en de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid door een checklist van verzekeraar NN niet in te vullen. Werkgever heeft in 1981 de werknemer met terugwerkende kracht pensioen toegezegd vanaf de datum vanaf indiensttreding.
Pensioen | Dagnieuws 
 
  
Halliburton; een vervolg, wijziging fiscale regelgeving is zwaarwegend belang
In de kwestie waarover Rechtbank Noord-Nederland zich moest buigen, stonden een werknemer en Halliburton wederom tegenover elkaar. In een eerdere procedure had de werknemer Halliburton aangesproken over zijn recht op een bonus en leaseauto.
Pensioen | Dagnieuws 
 
 
Flitscongres Partnerpensioen
Op vrijdag 1 februari 2019 vond op de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) het jaarlijkse Flitscongres plaats.  Het congres dat werd georganiseerd door Aegon in samenwerking met de VU stond dit keer in het teken van het Partnerpensioen.
Pensioen | Dagnieuws 

Al het PensioennieuwsFacebook   Twitter   Homepage
 
Akkermans & Partners
Koningshoeven 63
5018 AA Tilburg
 
Contact
013 542 74 00
Contactformulier
 
Wijzigen
Gegevens wijzigen
Afmelden